Politica privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR

Siguranța datelor dumneavoastră este cea mai importanta pentru noi, de aceea tratam cu SERIOZITATE și IMPLICARE orice aspect privind protecția datelor dumneavoastră.

Începând cu 25 mai 2018, a fost pus în aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cunoscut ca și GDPR (General Data Protection Regulation). Asta înseamnă că orice Operator/entitate care prelucrează date cu caracter personal trebuie sa aplice aceste noi cerințe și să ofere într-un mod transparent informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele.

 

DE CE-MI SUNT PRELUCRATE DATELE?

Având în vedere necesitatea conformării cu dispozițiile GDPR, precum și faptul că suntem dedicați în a avea grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal (care pot include nume, prenume, adresa e-mail, adrese IP, s.a. în funcție de scopul prelucrării) care se regăsesc în baza noastră de date, vă informăm că acestea sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii cu succes a proceselor desfășurate în relația cu dumneavoastră (amintim câteva procese fără a ne limita la acestea: prezentare produse, comunicare utilizatori, transmiterea informațiilor, analiză statistică).

 

CE OPȚIUNI AM?

De a vă exercita drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și în acest sens, vă rugăm să consultați secțiunea: Drepturile persoanei vizate.

 

CUM INFORMEZ SUPLIMENTAR CU PRIVIRE LA NOILE REGLEMENTĂRI?

Suntem dedicați protecției și securității datelor dumneavoastră și ne dorim să fiți informați și să decideți în cunoștința de cauză asupra modului în care sunt folosite informațiile pe care ni le comunicați.

În acest sens, vă rugăm să consultați secțiunile următoare pentru a afla mai multe informații cu privire la aplicarea „GDPR” începând cu data de 25 mai 2018 și cum se transpune aceasta în relația noastră.

 

CUM POT CONTACTA?

În cazul în care mai aveți neclarități sau doriți și mai multe informații suplimentare legate de protecția datelor, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa contact@adrisem.ro și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

Notă: Adri Prodcom SRL se aliniază tuturor masurilor legislative privind protecția datelor cu caracter personal.

 

INFORMARE PRIVIND APLICAREA „GDPR” ÎN CADRUL ADRI PRODCOM SRL

1. INTRO:

Începând cu data de 25 mai 2018, s-a aplicat Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”.

Va rugăm să consultați informațiile din prezentul document deoarece acesta exprima politica companiei Adri Prodcom SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

In cadrul Adri Prodcom SRL prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal vezi baza legala.

DEFINIȚII:
  • - Operator = Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor în sensul Regulamentului GDPR este Adri Prodcom SRL, firmă cu capital privat, înmatriculata la Registrul Comerțului cu Nr. J40/10083/1992, cod fiscal RO412796 și sediul social în Strada Petre Paun, nr.8, Sector 5, București denumit în continuare „Operatorul” sau „Adri Prodcom SRL”.
  • - Date contact responsabil protecția datelor (DPO) = Adresa la care pot fi transmise solicitări de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal: Strada Petre Paun, nr.8, Sector 5, București, Sediul Adri Prodcom SRL - în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR sau la adresa de e-mail: contact@adrisem.ro.
  • - Cookies = Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format de regulă din litere și cifre. Acesta este descărcat în memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tableta, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.
  • - Persoana vizată în sensul Regulamentului GDPR = persoana fizică identificată sau identificabilă (care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare: nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizată poate fi solicitantul unui serviciu oferit de către Operator, precum și orice alta persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt transmise către Operator (un utilizator al site-ului Operatorului).
  • - Categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (prenumele, numele, data nașterii, adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar in situația în care introduceți aceste date într-o rubrică de pe site sau ni le transmiteți prin e-mail. Datele care nu au caracter personal (anonime – adresa IP, data si ora accesului, cantitatea de date transferata, informații despre programul de navigare si sistemul de operare folosit, etc.) sunt stocate și prelucrate în scopuri interne legate de sistem și în scopuri statistice.
  • - Prelucrarea datelor personale: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

2. SCOPURILE SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR DVS.:

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației conexe, scopurile pentru care prelucram datele dumneavoastră personale vizează strict relația dintre Adri Prodcom SRL și persoana vizată. Informațiile pe care ni le furnizați sunt tratate cu maxima confidențialitate și exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate.

Va rugam să consultați mai jos detalierea scopurilor pentru care prelucrăm date și temeiul juridic:

2.1. CONTRACTAREA ȘI ADMINISTRAREA RELAȚIEI CU CLIENȚII ȘI UTILIZATORII PLATFORMEI:

a. Accesarea site-ului

În cazul accesării paginii noastre de internet browser-ul dumneavoastră de internet transmite automat datele de acces (de ex. adresa IP, data și ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fișierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare, codul de răspuns http) către serverul nostru, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate de către noi si parțial de către terți sub forma unor fișiere de tip protocol și sunt utilizate exclusiv în scop statistic și în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră pe site.

Notă: Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alți identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesați site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și pe care le vom trata ca atare.

b. Comunicare prin e-mail

Putem folosi datele pe care ni le-ați oferit pentru a vă trimite comunicări prin mesaje pe adresa de e-mail.

TEMEI JURIDIC: interesul legitim al Operatorului de a evita fraudele online și de a asigura funcționalitatea generala a site-ului și consimțământul persoanei vizate, după caz.

2.2. ADMINISTRAREA AFACERII:

a. Politica cookies

Pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare online, folosim cookie-uri care facilitează utilizarea website-ului adrisem.ro de către vizitatori

În general, rolul cookie-urilor este de a asigura o interacțiune rapidă și facilă între utilizatori și site-urile web. De asemenea cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii să-și poată relua cu ușurința activitățile la următoarele accesări ale unui site web, vizitat anterior. Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afișate utilizatorului, fără ca acesta să fie nevoit să-și amintească paginile în care a navigat sau să navigheze în întreg site-ul de la început. Vă rugăm să consultați Politica Cookies pentru a obține informații detaliate.

b. Analiză statistică

Avem interesul legitim de a înțelege cum funcționează site-ul nostru, cum este citit și care ne este publicul. Pentru aceasta, agregăm datele din mai multe surse. Putem să folosim aceste date pentru a îmbunătăți anumite funcționalități, pentru a modifica secțiunile sau pentru a vă oferi cele mai relevante informații, în cea mai bună formă grafică posibilă.

  TEMEI JURIDIC: interesul legitim de a oferi în permanență servicii îmbunătățite utilizatorilor site-ului adrisem.ro.

Note:

  • - În situația în care vom intenționa să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cele menționate mai sus, vă vom furniza, înainte de aceasta prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații relevante.
  • - În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail contact@adrisem.ro ori la adresa poștală: Strada Petre Paun, nr.8, Sector 5, București în atenția responsabilului cu protecția datelor. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

 

3. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:

3.1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ȘI CUM POT FI EXERCITATE

Potrivit Regulamentului GDPR, în calitate de persoana vizată beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:

a. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.

c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.

d. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.

e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un al operator.

f. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsura semnificativă.

h. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

  Cum vă puteți exercita aceste drepturi?

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: contact@adrisem.ro, ori la adresa poștală: Strada Petre Paun, nr.8, Sector 5, București în atenția responsabilului cu protecția datelor.

  În cât timp răspundem solicitărilor transmise de dumneavoastră?

În termen de cel mult o lună calculat de la primirea cererii dumneavoastră vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate.

Notă: Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate.

De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult doua luni în situația în care este necesar, ținându-se cont de complexitatea și numărul cererilor, urmând să vă informăm cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.

4. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene au obligația respectării acelorași prevederi legale, oferind același nivel de protecție ca și Operatorul.

Notă: În cazul destinatarilor cu activitate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Operatorul garantează că aceștia sunt certificați “Privacy Shield” și sunt considerați de către Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție. Lista companiilor care adera la “Privacy Shield” este disponibilă pe acest site web :https://www.privacyshield.gov/welcome .

4.1. TRANSMITERE CĂTRE INSTITUȚII PUBLICE, INSTANȚE DE JUDECATĂ, PRECUM ȘI AUTORITĂȚI COMPETENTE CERCETEZE SĂVÂRȘIREA FAPTELOR PENALE

În cazuri speciale, atunci când se impune acest lucru prin lege, compania Adri Prodcom SRL poate să ofere instituțiilor competente informații cu privire la date cu caracter personal.

4.2. TRANSMITERE CĂTRE ALTI TERȚI

Pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută în mediul online, ne preocupăm constant să îmbunătățim/facem mentenanță programelor software utilizate. În acest sens, avem încheiate contracte de dezvoltare cu firme specializate în domeniul programării și al mentenanței software.

4.3. PLUGIN-URI DE RETELE SOCIALE

Pagina noastră de internet utilizează „plugin-uri” de la operatorii de rețele sociale (de ex.: facebook.com). Toate plugin-urile de rețele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar și distinct.

La accesarea paginilor noastre de internet care conțin un plugin de rețea socială browser-ul dumneavoastră va realiza o conectare directă la serverul operatorului rețelei sociale. Conținutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului rețelei sociale direct către browser-ul dumneavoastră și va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul rețelei sociale primește informația că ați accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o rețea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacționați cu plugin-ul, informația respectivă este transmisă operatorului de rețea socială și este salvată acolo.

Dacă doriți să împiedicați colectarea datelor dumneavoastră de către operatorul rețelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectați (adică să vă „delogați”) de la serviciul operatorului de rețea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet.

De asemenea puteți refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browserului dumneavoastră. Aflați mai multe vizitând pagina Politica Cookies.

Informații privind scopul și volumul stocării de date precum și privind procesarea ulterioară, utilizarea și drepturile de care beneficiați, precum și posibilitățile de setare puteți găsi în precizările operatorului de rețea socială referitoare la protecția datelor, care nu au legătură cu această declarație cu privire la protecția datelor. În privinţa operatorului „facebook“ găsiţi aceste directive la adresa https://www.facebook.com/policies/cookies

4.4. SERVICIUL DE ANALIZA WEB GOOGLE ADWORDS/ANALYTICS

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiza web „Google Adwords/Analytics“ al societății Google Inc., în scop statistic.

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiza al web-ului pus la dispoziție de Google, Inc. („Google”), care la rândul sau, utilizează cookies. Informația generată de cookie despre modul dumneavoastră de utilizare al site-ului va fi transmis și stocat pe serverele Google din SUA.

În cazul în care anonimizarea adresei IP este activată, IP-ul dumneavoastră va fi scurtat în spațiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terți membrii ai Spațiului Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP întreaga va fi transmisa către un server Google în SUA și scurtată acolo. Anonimizarea IP este activată pentru acest site. Google va folosi această informație în numele operatorului acestui site pentru scopul evaluării utilizării dumneavoastră a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web și le va furniza și alte servicii legate de activitatea site-ului și utilizarea internetului.

Adresa IP pe care o transmite browserul dumneavoastră nu va fi asociată cu alte date deținute de către Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browserului dumneavoastră, însă în această situație s-ar putea sa nu mai puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului. Puteți, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descărcarea și instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browserul dumneavoastră: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Notă: Informații suplimentare sunt disponibile pe paginile: Google Analytics Terms of Service si Google Privacy & Terms .

5. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@adrisem.ro.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

6. SECURITATEA DATELOR

Pagina noastră de internet și celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor dumneavoastră de către persoane neautorizate precum și împotriva pierderii sau distrugerii datelor dumneavoastră.

Este necesar să tratați în permanență cu confidențialitate datele dumneavoastră de acces și să închideți fereastra de browser când terminați vizitarea paginii noastre de internet.

Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteți identifica transmiterea de date criptate (https) prin afișarea unui simbol de închidere, de ex. afișarea unui simbol de cheie sau lacăt în bara de statut a browser-ului dumneavoastră.

7. BAZA LEGALĂ

Pentru și mai multe detalii puteți consulta baza legală:

  • - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016).
  • - Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează ca prezenta politică de confidențialitate să fie respectată de toți angajații, prin implementarea procedurilor interne specifice/regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.